Get Adobe Flash player

Головне меню

Корисні посилання

baner1

baner2 

baner3

baner6

До уваги турботливих батьків у ДНЗ №12 пропонується участь на безкоштовній основі -

У ТРЕНІНГОВОМУ КУРСІ „БАТЬКІВСТВО В РАДІСТЬ”

ЗАДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БАТЬКІВСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

        

Дитина для повного і гармонійного розвитку особистості потребує любові та розуміння.

Вона має, коли це можливо, рости під опікуванням та відповідальністю своїх батьків, і в будь-якому разі – в атмосфері любові, моральної та матеріальної забезпеченості.

         Декларація прав дитини, 1959р.

 

Даний курс спрямований на підтримку батьків, які виховують дітей віком від народження до 6 років, адже саме в цей період формується ставлення батьків до своїх обов'язків, і саме на цьому етапі закладаються основи характеру, світосприйняття, інтелектуального розвитку особистості дитини.

З  1983 року десяткам тисяч батьків участь у програмі допомогла набути нових знань та навичок, підвищити рівень батьківської компетентності, змінити погляди на себе і своїх дітей.

Тренінговий курс „Батьківство в радість” зосереджує увагу на позитивних сторонах батьків, базується на повазі до них та наданні їм підтримки у зовсім не простій справі виховання дітей; не просто декларує, а вчить батьків бачити особистість у дитині, вчитися цінувати її, зростати разом з нею, сприяти створенню найкращих можливостей для її стабільного і гармонійного розвитку, залучаючи як можливості сім'ї, так і оточуючого середовища.

Кожен із 12 модулів курсу, ґрунтуючись на сучасних наукових концепціях та підходах, зорієнтований на відпрацювання практичних навичок.

Серед них найголовнішими є навички спілкування, застосування нефізичних методів дотримання дисципліни, використання прийомів, технік управління своїм станом та поведінкою. Причому батьки отримують конкретні рекомендації та настанови щодо прийомів, слів та висловів, що варто застосовувати у певних життєвих ситуаціях. Важливою складовою курсу є навчальні відео матеріали, забезпечення зворотного зв'язку шляхом застосування різноманітних роздаткових матеріалів, рекомендацій та домашніх завдань для батьків.

 Метою тренінгового курсу „Батьківство в радість” є підвищення рівня компетентності батьків у догляді, вихованні та розвитку дітей, сприяння поширенню засад усвідомленого батьківства.

Визначена мета досягається за допомогою таких завдань:

- дати інформацію про розвиток дитини; прийоми конструктивної взаємодії з дитиною, забезпечення дисципліни без покарань, спілкування, управління стресом та подолання конфліктних ситуацій

         - формувати практичні навички щодо використання ефективних технік, прийомів та форм виховання, організації змістовного дозвілля

       - навчити батьків піклуватися про себе, щоб краще розуміти, доглядати та виховувати дитину

- спонукати батьків до самоосвіти та самовдосконалення

Цінність тренінгу „Батьківство в радість”  полягає в тому, що це можливість для батьків:

- усвідомити себе „відповідальними не за дитину, але відповідальними перед дитиною” ( Ф. Дальто) , навчившись оцінювати свої дії, свою поведінку з позиції дитини;

- набути нових знань і практичних навичок, що допомагають відчути задоволення від батьківства; змінити на краще стосунки з дітьми та зробити їх щасливішими.

 Основна форма організації роботи – заняття з батьками 1 раз  на 2 тижні, в четвер, початок занять, залежно від домовленості у групі з 16.30 чи з 17.00, тривалістю 1год.

 Середня кількість слухачів курсу 6-12 осіб (можливість участі обох партнерів, навіть, якщо вони не перебувають у шлюбі)

 ПЛАН проведення модулю 1.

БЕРЕМОСЯ ДО РОБОТИ

 

Шлях довжиною в тисячу миль починається з першого кроку. Лао Цзи

1. Вступ. Історія для натхнення. \5хв\

2. «Інтерв'ю» : вправа на знайомство, список групи \20хв\

3. Представлення назви модулю, ключових положень, мети, завдань, календарно-тематичного плану  курсу. \10хв\

4. «Криголам 2» \10хв\

5. Основоположні принципи тренінгу «Батьківство в радість» \10хв\

6. Визначення очікувань \15хв\

7. Заповнення анкети «Розкажіть про вашого малюка» як домашнє завдання \2хв\

8. Вироблення правил роботи групи на заняттях \10хв\

9. В батьківську скарбничку: «АДАПТАЦІЯ – допомагаємо малюку» дискусія \10хв\

10. Підбивання підсумків модулю, завершення \5хв\


ПЛАН проведення модулю 2

БАТЬКИ: ВЧИМОСЯ ПІКЛУВАТИСЯ ПРО СЕБЕ

ПЕРШ НІЖ ХТОСЬ НАП'ЄТЬСЯ ІЗ ЧАШІ, ЇЇ ТРЕБА НАПОВНИТИ.

Народна мудрість

 

1.Привітання. Криголам 3 – знайомство \10хв\

2.Повторення ключових положень попереднього модулю. Зібрати анкети. \10хв\

3.Представлення модулю, епіграфу, ключових положень \3хв\

4.Перегляд та обговорення відео «Досконала сім’я». \20хв\

ü Розгляд панно, яким уявляться сімейне життя, обговорення

ü Відео.

5.Що ми очікуємо від батьківства? Дискусія \3хв\

6.«НАПОВНЮЄМО СКЛЯНКУ»:  вправа-демонстрація; Ф\Ч що може наповнити вашу склянку \10 хв.\

7.«Міфи та реальність»: дискусія \5хв\

8.Представлення Д\З – робочі картки \10хв\

9.«Криголам» - позитивні прикметники на кожну букву власного імені.  Д\З: підібрати разом з родиною позитивні прикметники на кожну букву імені дітей \7хв\

10.Перевірка Д\З попереднього заняття: як вдавалося наповнювати свою склянку \5хв\

11.«ПОЧУТТЯ І ПОТРЕБИ» – вправа \20хв\

12.Обговорення прикладу. Робота в малих групах

13.ОБМІН ДУМКАМИ бліц – хороші новини – погані новини

14.«Я МИЛА І ВПРАВНА МАМА» вправа \15хв\

15.В батьківську скарбничку: «10 «не можна» для батьків».

16.Представлення Д\З – «позитивні твердження»; заповнення таблиці «Що слід зробити» \5хв\

17.Підбивання підсумків модулю, завершення \5хв\


В батьківську скарбничку:

10 «не можна» для батьків…

 

1.Не принижуй дитину!

2.Не погрожуй!

3.Не вимагай обіцянок!

4.Не опікуй занадто!

5.Не вимагай покори чи    негайного виконання.

6.Не потакай!

7.Будь послідовним!

8.Не вимагай неможливого!

9.Не моралізуй і не говори надто багато

 


ПЛАН проведення модулю 3

РОЗУМІННЯ СТРЕСУ

       Нас треба обнімати 4 рази на день, щоб ми вижили.

Нас треба обнімати 8 разів на день для підтримки.

Нас треба обнімати 12 разів на день, щоб ми зростали.

Вірджинія Сатір

1. Привітання. Криголам 7. Якби я була квіткою…

2. Повторення ключових положень попереднього модулю.

10 хв.

ü Обговорення виконання домашнього завдання - заповнення таблиці «Що слід зробити?»     

ü Ф\Ч Обмін думками - що конкретно минулого тижня ви зробили для само наповнення?

3. Представлення модулю, епіграфу, ключових положень \3хв\      

4. РОЗУМІННЯ СТРЕСУ. Презентація \15хв\

ü Ф\Ч  Реакції організму на стрес.

            ü Ф\Ч Вміння управляти стресом.

5. Визначення причин стресу – ШКАЛА ХОЛМСА-РЕЙХА 

6. РОЗПІЗНАВАННЯ СИМПТОМІВ СТРЕСУ \10 хв\

ü Ф/Ч Я знаю, що в мене стрес, 

7. Вправа – ЧЕРВОНЕ СВІТЛО – ЗЕЛЕНЕ СВІТЛО. \15 хв.\

ü МОДЕЛЮВАННЯ ситуації….

ü Пропозиція продовжити роботу вдома, використовуючи запитання картки «Практика  червоне світло – зелене світло»

8. Вправа – ШМАТОЧОК ЖИТТЯ \15хв\

ü Ф/Ч – визначити джерела стресу

ü Д\з – визначити джерела стресу для кожного шматка

9. СИЛА САМОНАВІЮВАННЯ – презентація та обговорення відео «Самонавіювання» \25 хв.\

ü Ф\Ч Приклади позитивних подій, що пов’язані зі стресами….

ü Ілюструємо вплив негативного самонавіювання на стрес на прикладі 1 з позитивних подій \за вибором батьків\

ü Ілюструємо вплив позитивного самонавіювання на стрес на цю ж подію.

ü Ф\Ч Негатив і позитив на ситуацію з дитиною

ü Відеофільм «Самонавіювання».

ü Обмін думками

10. ДИХАННЯ ЯК ПРИЙОМ УПРАВЛІННЯ СТРЕСОМ \15хв

11. Представлення, перегляд та обговорення відео «Приборкувачі стресів». \20хв\

ü Ф\Ч з коментарями - Приборкувачі стресів

ü Відео «Приборкувачі стресів» - обговорення

12. Вправа: робота з приборкувачами стресів. (20хв)

ü 1етап в парах обговорення

ü 2 етап – самостійне прокручування свого «кіно»

ü 3 етап: батьки в парах стають  обличчям один (А) до одного (Б)….

ü 4 етап:рухливий

13.  Д\З\5хв\

ü ПРИЙОМИ ПОДОЛАННЯ СТРЕСУ

ü Продовжуємо застосовувати практику у розпізнаванні симптомів стресу та методику «наповнення  склянки»

ü «Щотижневик приборкувачів стресу»

ü 99 способів

14. ПІДСУМКИ  \5хв\

  

ПЛАН проведення модулю 4

УПРАВЛІННЯ СТРЕСОМ

Будь-хто може розгніватись – це просто;проте показати свій гнів кому слід належною мірою,

в потрібний час, з вагомої причини

й адекватно до ситуації –це вже НЕ просто.

Арістотель

 1.Привітання. Криголам 8 - назвати ім′я сусіда зліва і охарактеризувати одним словом враження від спілкування з ним

 2. Повторення ключових положень попереднього модулю.

10 хв.

ü Чи заповнювали щотижневик «приборкувачі стресів» ?

ü Чи допомогло використання матеріалів 99 способів

 3. Представлення модулю, епіграфу, ключових положень \3хв\

 4. Повторний перегляд відео «Приборкувачі стресів». Обмін думками. \10хв.\

 5. Стрес і батьківство: презентація \5хв\

 6. Реакції у стресовій ситуації. \15хв\

ü Моделювання ситуації

 7. Довготривалий стрес: презентація \3хв\

 8. П’ЯТЬ ОСНОВНИХ ПОРАД ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ДОВГОТРИВАЛИМ СТРЕСОМ (вправа та дискусія) \30 хв\

ü Заповнення форми «мережа підтримки»

ü Обмін думками з приводу сімейних обов’язків та режиму.

ü Моделювання прикладів спрощення сімейних обов’язків.

ü Заповнення карток «Спеціальний час».

ü Згадуємо техніки піклування про себе. 

 9. Типовий день – вправа \15 хв\

 10. ПІДСУМКИ  \5хв\

 

 

Далі буде…

 


 

Що є суттєвим, а що ні?

Що може бути зроблено іншим чином?

Чи може бути буденне життя (домогосподарство, приготування їжі, покупки, рутинна робота) бути реорганізованим?

Спеціальний час – це  дещо особливе, що ви плануєте зробити разом з вашою родиною, певна діяльність, яка буде всім до вподоби.

Створіть час та простір у вашому житті для приємних речей.

практикуйте техніки релаксації

глибоко дихайте

пам’ятайте, просити про допомогу – цілком природно!

1.назвати ім′я сусіда зліва і охарактеризувати одним словом враження від спілкування з ним

2.д\з

що саме запам’яталося з попереднього заняття?

Чи заповнювали щотижневик «приборкувачі стресів» ?

Чи допомогло використання матеріалів 99 способів

3.назва модулю, епіграф, КП

4.ще раз перегляд відео «приборкувачі стресів»

-      які прийоми та способи подолання стресів використовували протягом тижня?

-      Який прийом найоптимальніший для вас?

-      Чи почали ви звертати більшу увагу на якісь фізичні перевантаження протягом останнього місяця? Чи пов'язували ці фізичні відчуття зі стресовими ситуаціями?

-       Які різновиди «внутрішнього голосу» виявляли останнього місяця? – самонавіювання

-      Чи вдавалося поради «внутрішнього голосу» змінювати з негативних на позитивні?

-      Чи використовували дихальні прийоми?

-      Які переживання були після їх використання?

 

5.стрес і батьківство.

 Часто батьківство пов’язане зі стресами, часом дуже великими.

Навіть якщо ми любимо дітей, ми можемо самі себе піддавати стресові, коли кричимо на них, шльопаємо їх або поводимося з ними так, як ніколи не поводилися б з іншими людьми. Коли ми ставимося до них таким  чином, то знижуємо їх самооцінку.

Так якщо начальник кричить: «скільки разів я маю вам казати, щоб ви нарешті зрозуміли? Ви просто нестерпні!». Як би ми почувалися? \збентеження, приниження, образу \, і наша самооцінка страждатиме.

Те саме відбувається і з нашими дітьми.

Коли ми управляємо нашим стресом, ми формуємо в наших дітей не тільки навички поводження в конфліктних ситуаціях,  але і їх почуття власної гідності.

Як батьки ми можемо зменшити наш стрес та стресові реакції на наших дітей. Ми також можемо навчити  відповідних шляхів прояву гніву та розпачу. А діти навчаються беручи за приклад нашу поведінку.

Їм доцільно бачити, які ми робимо кроки для подолання власного стресу. Коли діти бачать, як ми робимо 3 глибокі вдихи і рахуємо до 10, коли роздратовані, або беремо батьківський тайм-аут – вони вчаться, як можна долати власний гнів.

         Якщо ми ставимося до власних  дітей з повагою, коли їх чуємо і реагуємо на їх поведінку конструктивно ми навчаємо їх важливим життєвим навичкам.

 

6.реакції у стресовій ситуації.

Ситуація – припустіть, що ви дуже втомилися на роботі. Повернулися додому пізно, дворічна дитина вередує і вимагає їжі негайно, а 5-річний малюк скаче навколо вас і просить зараз же почитати йому казку. В цей момент ми хочемо втекти десь далеко, де нас не будуть турбувати.

         Яким чином ми можемо відповісти 5-річній дитині:

Ф\Ч

з повагою

щоб не знизити її самооцінку

щоб надати приклад позитивного управління стресом

бути справедливим, як батько \ мати.

Відповіді на Ф\Ч

Звичайно немає єдиного рішення, яке спрацьовує в усіх ситуаціях, але уважне ставлення до власних реакцій допомагає завжди.

 

7.довготривалий стрес.

Ми  маємо пам’ятати, коли ми використовуємо прийоми з «приборкувачів», ми моделюємо прийоми управління стресом для наших дітей.

     Стреси можуть проявлятися по різному. Інколи стрес виникає внаслідок тиску обставин у певний момент, н-д:

А інколи стрес розвивається під тиском довготривалої відповідальності за якість виконаної справи. Н-д…

     Прийоми, які ми обговорювали, допомагають подолати стрес, який виникає за короткий період часу. Вони допоможуть залишатися спокійними і вплинути на наш  стан.

    

     Але для того, щоб справитися з більш глибоким стресом.- який зявляється через постійні фінансові проблеми, хронічні захворювання чи труднощі в наших стосунках наступні поради.

Ф\Ч

П’ЯТЬ ОСНОВНИХ ПОРАД ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ДОВГОТРИВАЛИМ СТРЕСОМ

1. Створіть мережу підтримки.

У минулому батьки  жили там же, як і тоді, коли самі були дітьми. У них була мережа друзів  і родичів, які могли допомогти їм у догляді за дитиною, у фінансових питаннях, під час хвороби, з житлом, навіть у приготуванні їжі чи пранні. І чоловіки і жінки покладалися на родичів чи інших членів громади, для того, щоб вижити. Сьогодні ж багато хто не має мережі підтримки. Нам необхідно її створити, так як всі ми її потребуємо.

         Заповнення всіх можливих частин форми

Чи є у нас люди які можуть нас підтримати

2. Розробіть сімейні обов’язки. Будьте послідовні.

         Обов’язки та розпорядок можуть бути запорукою стабільності та комфорту для дітей та родини. Ми всі, і особливо діти маємо  знати чого від нас очікують та на що ми можемо розраховувати. Передбачувані ситуації можуть зменшувати стрес.

         Якщо я знатиму, що коли мама повернеться додому, буде вечеря, а після цього я пограюся з татом, потім готуватимусь до сну, слухатиму вечірню казку, буду спати, - я почуватимусь більш безпечно.

         У моєму житті є обов’язки, завдяки яким я знаю, що відбувається. Навіть, якщо вони стануть трохи заплутаними, я знатиму, що вони все одно мають певну структуру – те, на що я можу покластися. З іншого боку, якщо я не знатиму коли мені готувати їсти, забирати дитину, іти за покупками… я буду почуватися неорганізованою та стурбованою.

         Ф\Ч Встановлення регулярного часу для їжі, сну та родинного спілкування допомагає збудувати таку структуру, за якої діти почуваються безпечно та більш захищено. Ми маємо намагатися бути послідовними в наших очікуваннях, вимогах та обов’язках.

         Звичайно кожна родина встановлює свій розпорядок. Ми маємо знати, що трапляються випадкові речі, які можуть змінити обов’язки та розпорядок. У ці моменти маємо бути гнучкими та вірити, що ритм життя нашої родини буде поновлено.

         Р/Г – опишіть деякі сімейні обов’язки.  Що спрацьовує найкраще саме для вас?

 

3. Спростіть сімейні обов’язки у періоди довготривалого стресу.

         У періоди стресу запитайте себе

Ф\Ч Що є суттєвим, а що ні?

Що може бути зроблено іншим чином?

Чи може бути буденне життя (домогосподарство, приготування їжі, покупки, рутинна робота) бути реорганізованим?

Так приготування великої кількості їжі позбавило вас турботи про це на пару днів.

 

4. Майте справу, яку б ви із задоволенням виконували раз на тиждень разом з вашою родиною («Спеціальний час»).

         Спеціальний час – це  дещо особливе, що ви плануєте зробити разом з вашою родиною, певна діяльність, яка буде всім до вподоби. Це можуть бути посиденьки допізна в п’ятницю, читання разом перед сном, або ж прогулянка в неділю по обіді. Створіть час та простір у вашому житті для приємних речей.

         Р/Г  - Що саме ви можете зробити разом з родиною у спеціальний час?

 

5. Піклуйтеся про себе.

Робіть речі, які допожуть вам почуватися краще, думати про себе:

практикуйте техніки релаксації

глибоко дихайте

пам’ятайте, просити про допомогу – цілком природно!

 

ВПРАВА 2 – Типовий день

Мета: навчати батьків моделювати позитивне та ефективне подолання стресу;

розробити «запасний план».

Час: 15 хв.

Матеріали: фліпчарт

Хід проведення

Попросіть батьків описати типовий день. Запитайте їх, які події трапляються

щодня?

63

ДОДАТОК 4.1 Модуль 4

Запропонуйте їм записати характерні події за логічною схемою:

Ранком_________________________________________________________

В обід__________________________________________________________

Ввечері_________________________________________________________

Запитайте батьків, які саме важливі речі, які вони роблять щодня, можуть бути

змінені у разі виникнення складних ситуацій?

Орієнтовні слова тренера

Припустіть, що сталося дещо жахливе та/або чудове для того, щоб докорінно змінити ваш розпорядок дня.

Наприклад, як тільки ви підготувалися до того, щоб повести молодшу дитину до д дитсадку, ви прищемляєте руку дверима

; ви вже збираєтесь додому після важкого дня,  а начальник каже, що повинні залишитися ще на 2 години, аби допомогти йому;

ваша найкраща подруга, яка живе в іншому місті вже п’ять років, телефонує вам і каже, що вона приїхала в ваше місто лише на п’ять годин і пропонує зустрітися і повечеряти.

Запропонуйте батькам розробити «запасний план», відповівши на запитання: від

чого можна відмовитись? Кому ви можете зателефонувати? Що ви можете зробити ще?

Зорієнтуйте батьків на те, що вони можуть домовитися з друзями, сусідами та

родичами, щоб допомагати одне одному, коли вони потребують допомоги.      

 


 

Модуль 4

УПРАВЛІННЯ СТРЕСОМ

Будь-хто може розгніватись – це просто;

проте показати свій гнів кому слід належною мірою, в потрібний час,

з вагомої причини й адекватно до ситуації –

 це вже НЕ просто.

Арістотель


КП:

* стрес є звичайною частиною батьківства

* ефективне управління стресом – складова ефективного батьківства

* як батьки, ми вивчаємо та моделюємо ситуації, за допомогою яких можна навчитися, як справлятися зі стресом


П’ЯТЬ ОСНОВНИХ ПОРАД ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ДОВГОТРИВАЛИМ СТРЕСОМ

 

1. Створіть мережу підтримки.

2. Розробіть сімейні обов’язки. Будьте послідовні.

3. Спростіть сімейні обов’язки у періоди довготривалого стресу.

4. Майте справу, яку б ви із задоволенням виконували раз на тиждень разом з вашою родиною («Спеціальний час»).

5. Піклуйтеся про себе.

Встановлення регулярного часу для сну, їжі, родинного спілкування допомагає збудувати таку структуру, за якої діти почуватимуться більш безпечними і захищеними.

Ми маємо намагатися бути більш послідовними у наших очікуваннях, вимогах та обов’язках.

Я,_____________________________________________________,

буду__________________________________________

принаймні раз цього тижня з моєю дитиною.

ФОРМА МЕРЕЖІ ПІДТРИМКИ

Кожен з нас потребує підтримки інших. Коли ми маємо маленьких дітей, ми потребуємо особливої підтримки, адже чим більшим буде коло підтримки, тим простіше будез ним взаємодіяти! Давайте подумаємо про нашу власну мережу підтримки.

 

Кому Ви можете зателефонувати принаймні раз на тиждень для дружньої розмови?

 

 

Хто може взяти до себе Ваших дітей на короткий час протягом дня?

 

______________________________________________________________________

Хто буде нянькою ввечері?

 

______________________________________________________________________

З ким Вам подобається проводити вільний час? (наприклад, грати в баскетбол, дивитися відео, ходити за покупками, гуляти)

 

______________________________________________________________________

Кому Ви можете зателефонувати, коли Ви засмучені?

 

 

______________________________________________________________________

Хто може хотіти розважити/зайняти чимось цікавим Вас та Ваших дітей?

 

______________________________________________________________________

Хто прийде до вас в гості або запросить Вас?

 

______________________________________________________________________

Хто піде з Вашою родиною на пікнік?

 

______________________________________________________________________

Хто допоможе Вам вирішити такі практичні питання, як побутові, зокрема ремонт механізмів тощо?

 

 

Хто Вас підтримує?

 

baner3D
 
400
 

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Годинник

лічильник відвідувань

4762176
Сьогодні
Вчора
Цей тиждень
Минулий тиждень
Цей місяць
Минулий місяць
Вся статистика
104
2350
2454
4743984
48711
48824
4762176

Ваша IP адресса: 77.120.45.103
Server Time: 2017-10-24 03:58:33

Наші друзі

baner4

baner5