Get Adobe Flash player

Головне меню

Корисні посилання

baner1

baner2 

baner3

baner6

 Звіт завідуючої 

 дошкільним навчальним закладом № 12 

перед педагогічним колективом, 

батьками та громадськістю. 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю». 

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача. 

Завдання звітування: 

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом. 

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом. 

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу № 12 знаходиться за адресою: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Ломоносова, 8, телефон 8(047) 3-42-96, E-mail: dnz12@bk.ru 

У закладі функціонує 12 груп. Режим роботи ДНЗ №12: п’ятиденний. Мова навчання – українська. 

Протягом 2015/2016 навчального року у дошкільному навчальному закладі виховувалось  309   дітей, з них 225 дітей  дошкільного віку    та  84  дітей раннього віку, 76 випускника дошкільного закладу підготовлено до першого класу. Більшість вихованців старших та логопедичних груп прийнято до загально – освітньої школи № 11. 

За даними соціального паспорту на 01.05.2016 року: 

$1-         16 дітей з малозабезпечених сімей; 

$1-         28 дітей з багатодітних сімей; 

$1-         2 дитини, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС; 

$1-         1 дитина-інвалід. 

         У 2015 – 2016  навчальному році проводилась соціально-педагогічна робота на належному рівні. Протягом навчального року систематично проводилася робота в мікрорайоні нашого закладу, перевірялися та обстежувалися умови проживання всіх дітей пільгових категорій. 

Громадський інспектор Трегубова Н.Ф.вивчала та оцінювала особливості розвитку дітей, надавала необхідну консультативнусоціально-педагогічну допомогу вихователям та батькам, постійно здійснювала соціально-педагогічнийсупровід, соціально-педагогічний патронаж соціально-незахищених категорій дітей, проводила індивідуальну роботу з дітьми, які потребували особливої педагогічної уваги. 

Протягом 2015/2016 навчального року дошкільний навчальний заклад № 12 працював за Базовим компонентом /нова редакція/ дошкільної освіти, програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» у всіх вікових групах закладу, а також, відповідно до власного Статуту, програми розвитку та річного плану роботи. 

Дошкільний навчальний заклад має необхідні умови для вирішення загально - освітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів, корекційної роботи для дітей компенсуючих груп. Групи оснащені іграшками згідно Типового переліку, постійно оновлюється розвивальне-ігрове середовище. 

У порівнянні з минулими роками кількість дітей по мережі не змінювалася. 

АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ 

Дошкільний навчальний заклад № 12 укомплектований педагогічними кадрами до складу якого входять 34 педпрацівників: 1 завідувач, 2 вихователя – методиста, 3 музичних керівника, 1 інструктор з фізичного виховання, 2 вчителя – логопеда, 25 вихователів. З вищою освітою – 25педагогів, з середньо-спеціальною освітою – 9 педагогів. 

З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. У порівнянні з 2014/2015 навчальним роком кваліфікаційний рівень педагогів дошкільного закладу змінився. Так, у 2015/2016 н.р.проведена чергова атестація вихователів Сутковенко Т.О.  (відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії», Сухецької О.І. (відповідає раніше привоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «старший вихователь»), Андрієнко І.М. (присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»). 

На протязі навчального року організовувалась допомога молодим спеціалістам Верозуб А.О., Заболотній Я.С., Хоменко Н.В.., Поліщук Я.О., Марченко М.О., Могильовій Ю.Ю., Поповій В.Г. з питань освітньо-виховної роботи з дітьми, в зв’язку з чим удосконалились теоретичні знання та практичні вміння педагогів. 

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

З метою визначення рівня та вдосконалення освітньо - виховного процесу, адміністрацією дошкільного навчального закладу №12 були охоплені контролем усі суттєві питання. Спостереження за якістю педагогічного процесу, співбесіди з вихователями, перегляди занять, інші форми роботи з дітьми дали змогу стверджувати, що загалом педагоги закладу спрямовують освітній процес на розвиток комунікації дошкільників, вчать вмінню спілкуватися та жити в навколишньому світі. 

У 2015/2016 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрація закладу охопила оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в дошкільному закладі, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються. Під час педрад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки. 

Вихователі-методисти Вознюк Н.Д., Міщенко Л.Ю. протягом року, надавали допомогу молодим вихователям у складанні планів роботи з різних розділів програми «Дитина», підвищенні рівня самоосвіти, веденні документації згідно номенклатури. 

В ході вивчення організації освітньо – виховного процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу з’ясувалося, що в інноваційній діяльності педагоги за основу беруть виконання Закону України «Про інноваційну діяльність» та Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом МОН молодьспорт 30.11. 2012 №1352. 

Вихователі презентують результати інноваційної педагогічної діяльності через відкриті заходи, майстер-класи, конференції для батьків, педагогів, інформації на сторінках інтернет-сайту. 

На основі моніторингу інноваційного потенціалу педагогів були визначені групи творчого (17%) та пошукового (27%) рівнів готовності. Сприйнятливість і ставлення до інновацій, підготовленість до освоєння інновацій, рівень новаторства - знаходяться на достатньому рівні. За анкетуванням, у минулому навчальному році пробували застосувати будь-які новинки у своїй роботі майже всі вихователі (84%). Стимулом впровадження інновацій в освітній процес дошкільного навчального закладу, за думкою 67% педагогів, є підвищення інтересу дітей до навчання та виховання, можливість реалізувати свої сили й здібності, досвід і майстерність, усвідомлення власних здібностей. 

Предметно – розвивальне середовище в групах можна охарактеризувати як таке, що відповідає інноваційним вимогам: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку дитини в самостійній і спільній діяльності. Враховано розподіл дитячої активності, гендерний підхід, психофізіологічний комфорт, трансформація простору. Недоліками є недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів (телевізорів, DVD, ноутбуків) та рівень роботи зі створення бази навчально – методичного забезпечення груп з проблеми формування інформаційно – комунікаційної компетенції дошкільників. 

Щодо удосконалення і модернізації роботи з родинами, колектив педагогів працював над формуванням свідомості батьків щодо підвищення фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою. Разом з батьками педагоги закладу навчались  будувати стратегію взаємовідносин, уникати конфліктних ситуацій. 

Двічі на рік проводились «Дні відкритих дверей». Щоквартально відбувалося Кожен місяць відбувалося звітування перед батьками про досягнення дітей та з питань організації розвивального середовища у групах. 

МЕТОДИЧНА РОБОТА 

З метою інтеграції освіти і науки, сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі у поточному році були створені належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу. 

Протягом навчального року вирішувалися важливі завдання – патріотичне виховання засобами інтегрованої освітньої діяльності; екологічне виховання; формування основ здорового способу життя; комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників.  

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року засідання педагогічної ради, семінари-практикуми, майстер-класи, колективні перегляди занять та режимних моментів, консультації (щомісяця). Вихователі закладу брали активну участь у заходах, які проводилися серед педагогів міста. 

У 2015/2016 н. р. педагоги закладу брали активну участь у міських методичних об’єднаннях, майстер-класах. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну, інноваційну роботу педагогів. В методичному кабінеті систематизовано матеріал для допомоги педагогам з основних ліній Базового компоненту розвитку дошкільної освіти України. 

Педагогічні працівники, які атестувались, показали високий методичний рівень проведених заходів, а саме вихователь Сухецька О.І. за темою: «Розвиток зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами мнемотехніки»; Андрієнко І.М. за темою: «Виховання сенсорної культури дітей раннього віку»; Сутковенко Т.О. за темою: «Формування логіко – математичної компетенції старшого дошкільника». 

Удосконалення форм і методів роботи з педагогічними кадрами відбувалося шляхом проведення попереджувального контролю, проведення інформаційно-довідкової роботи, створення картотек, банків педагогічної інформації тощо. 

Через оперативний контроль за виконанням режиму дня, змін видів діяльності, оглядом медичної сестри та лікаря, виконанням порад методичної служби, систематично вивчалися умови забезпечення психофізичного здоров'я та рівня розвитку вихованців дошкільного навчального закладу. Згідно плану роботи дошкільного навчального закладу на 2015/2016 н.р. використовувались колективні та індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними кадрами. Перевага надавались формам і методам, які дають можливість виявляти і формувати лідерські якості педагога, вміння працювати в команді, проявляючи ініціативу і наполегливість у вирішенні тих чи інших питань. 

Продовжує працювати сайт закладу, постійно оновлюється інформація, поповнюються сторінки вузьких спеціалістів, з’явився розділ «до 400-річчя міста», де буде висвітлюватись інформація щодо проведених заходів у дошкільному навчальному закладі з нагоди 400-річчя міста. За допомогою мережі Інтернет педагогічні працівники мають змогу краще підготуватись до занять та підвищити рівень педагогічної майстерності, технічні вміння. 

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів проведених упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння інтерактивними методами роботи. 

РЕЗУЛЬТАТИ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

Основним акцентом у освітньо - виховній роботі закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу: вихователі мали змогу самостійно обирати тему самоосвіти та інноваційну технологію; дітям було надано можливість для розвитку здібностей через оновлення та створення ігрових осередків у групах. 

На підставі аналітичного зрізу рівня розвитку дітей проведеного педагогами дошкільного навчального закладу, отримано наступні результати. Із 122 продіагоностованих дітей виявлено: 

- з високим рівнем розвитку - 25% дітей; 

- з достатнім рівнем розвитку – 36% дітей; 

- з середнім рівнем розвитку – 37% дітей; 

- з низьким – 2% дітей. 

Протягом навчального року у закладі з метою розвитку природних задатків та нахилів кожної дитини плідно працювали гуртки: 

- художньо-естетичного спрямування «Веселі акварелі»; 

- фізкультурно-оздоровчого спрямування «Малята-здоров`ята»; 

- музичного спрямування «Веселі інструменти», вокальний «Золота рибка», хореографічний «Посмішка»; 

- гуманітарного спрямування Англійська мова, патріотичний «Моя маленька Батьківщина» 

- інтелектуального спрямування шаховий «Юні гросмейстери».  

РОБОТА З НАСТУПНОСТІ ІЗ ШКОЛОЮ ТА БАТЬКАМИ 

До школи у 2016 році підуть 76 дітей. Високого рівня -18 (24%), середнього - 58(76%), низького – 0 (0%). 

Робота дошкільного закладу з ЗОШ №11, велась на належному рівні – відповідно до плану «Наступність у роботі ДНЗ №12 та ЗОШ №11», виконання якого дотримувалися як вихователі так і вчителі. Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти полягає у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. 

Задля реалізації цих завдань: 

- вихователями-методистами створено інформаційно - педагогічну бібліотечку для вихователів та батьків з посібниками щодо підготовки дітей до школи; 

- педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання; 

- вихователі ДНЗ спільно з педагогами ЗОШ №11 для старших дошкільників улаштовували екскурсії, на яких діти мали змогу познайомитись з вчителями, відвідати шкільну бібліотеку та приміщенням першокласників; 

- проведено спільний проблемний семінар на тему «Психолого – педагогічне проектування, як метод особистісно – орієнтованого навчання»; 

- вчителі початкових класів приймали участь у батьківських зборах старших дошкільних груп. 

Також упродовж року ДНЗ № 12 приймав участь у заходах ЗОШ № 11, які відбувалися на «Святі Букваря», спортивних змаганнях, театралізованих вистав. 

Педагогічним колективом закладу була проведена певна робота щодо охоплення дітей 5-го року життя дошкільною освітою. 

Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст..19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст..32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», річного плану роботи ДНЗ №12, з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до шести років), в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, закріпленої за дошкільним закладом №12, до складу якої входять педагогічні працівники. 

Створено персоніфіковані банки даних відомостей про дітей дошкільного віку на основі списків. Педагогами проведено обстеження мікрорайону на наявність 5-ти річних дітей, неохоплених дошкільною освітою. В закладі створена база даних дітей 5-ти річного віку даного мікрорайону. Розроблені заходи залучення цих дітей до занять, свят та розваг у дошкільному закладі. Так станом на кінець 2015/2016 навчального року всього дітей 5-ти річного віку за мікрорайоном –46. З них відвідує дошкільний навчальний заклад №12 - 26 дітей, 20 дітей 5-ти річного віку відвідує інші дошкільні навчальні заклади. 

Співпраця з батьками здійснюється  систематично на належному рівні. 

Протягом 2015/2016 навчального року продовжувалася робота щодо удосконаленнюпросвітницькоїроботи з батьками. 

Так, при закладі діє консультативний  пункт  для батьків «Школа батьківства». Саме тут батьки отримували якісну консультативну допомогу,  дізнавалися про роботу закладу, про нові системи розвитку та виховання дітей, отримували  практичні поради з боку кваліфікованих педагогів: вихователів, логопедів, медичної сестри, методистів. 

В закладі продовжують проводитися тренінгові заняття з формування батьківської компетентності «Батьківство в радість», які допомагають вирішити питання оновлення та осучаснення змісту педагогізації батьків. 

У закладі діє сайт вмережі  Інтернет. Батьки маютьможливість оперативного отриманняінформації про життядошкільногонавчального закладу, про життя кожної групи, про проведені заходи, свята, розваги, щодозволяє батькам в реальному режимі часу відслідковувати освітньо-виховний процесссвоїхдітей. 

В закладі активно працює батьківський комітет та піклувальна рада. 

Налагоджені контакти з громадськістю, із ЗМІ. Намагаємось якомога більше висвітлювати роботу закладу в засобах масової інформації (знято декілька передач про життя дошкільнят в ДНЗ №12 та продемонстровано по місцевому телебаченню). Рекламно-представницька робота підвищує імідж дошкільного навчального закладу. 

З боку керівника дошкільного навчального закладу здійснюється систематичний контроль за організацією даної роботи. 

ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ 

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно Закону України «Про дошкільну освіту», стаття 35, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 р. № 298/227 (із змінами відповідно до наказу МОНмолодьспорту України від 26.02.2013 р. № 202/165) та інших нормативних документів. 

Вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2015/2016 навчальному році встановлено 9,00 грн. для дітей, які відвідують групи раннього віку,  14,00 грн. для дітей, які відвідують групи загального розвитку та 10,00 грн. для дітей, які відвідують групи компенсую чого типу. Батьки вносять плату за харчування у розмірі 60 % від вартості харчування за день. 

Продукти харчування та продовольчу сировину постачали регулярно, відповідно до заявок на продукти харчування із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Видача готових страв на групи здійснювалася відповідно до графіка видачі їжі. Постійно здійснювався контроль за якістю та терміном використання продуктів, дотримання технології приготування їжі, проводилося контрольне важення залишків продуктів. Організоване чергування на харчоблоці дало змогу простежити відповідність закладки продуктів з записом у відповідний журнал. 

Протягом року працювала Рада ДНЗ з харчування, яка згідно плану проводила перевірки стану харчоблоку, якості продуктів, терміни та умови їх зберігання. Медичним персоналом відповідно з вимогами, своєчасно відбираються добові проби, знімаються проби з готових страв. 

Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Старша медична сестра Конькова О.П., дієтсестра Тарасюк А.О. здійснюють профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил. 

Умови для організації харчування в дошкільному закладі на належному рівні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу за рахунок позабюджетних коштів. 

З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування складається двотижневе перспективне меню,розроблена картотека страв. 

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Виходячи з результатів аналізу захворюваності вихованців закладуза 2015-2016 навчальний рік кількість пропусків по хворобі становить 2748 дітоднів; 459 випадків;індекс захворюваності – 1,5;однією дитиною пропущено 2,9 днів по хворобі. 

         Проаналізувавши відвідуваність дітей протягом року встановлено середньорічна відвідуваність 183 дітей; відсоток відвідуваності – 60% (на 4% менше в порівнянні з минулим роком). 

     Причина відсутності більшості дітей –  різні сімейні обставини та хвороба. 

Кращим  відвідування  дітей  було у старшій групі  № 3 (вихователі: Єременко О.П., Хлипало М.І.), логопедичній групі № 8 (вихователі: Сухецька О.І., Кравець Н.Т.), старшій групі № 4 (вихователі: Іванюк Г.П., Пересунько І.О.). Найнижчі показники у групах раннього віку №1, №10 (вихователі: Суворова В.В., Марченко М.О., Андрієнко І.М., Руда Г.). Підсумки аналізувалися на нарадах при завідуючій. 

         Результати поглибленого медичного огляду дітей дошкільного навчального закладу № 12 у 2016 році свідчать про те, що виявлено 158 диспансернихвихованців. 

Діагнози, якінайчастішезустрічаються: 

$1-         ССС (серцево-судинна система) -  114 дітей; 

$1-         Логопедія – 29 дітей; 

$1-         Ортопедія – 31 дитина; 

$1-         Порушення гостроти зору - 6 дітей; 

$1-         Захворювання верхніх дихальних шляхів – 2 дітей; 

$1-         Захворювання органів травлення – 7 дітей; 

$1-         Захворювання нирок – 4 дітей; 

$1-         Захворювання крові – 1 дитина. 

Вищевказані вихованці стоять на диспансерному обліку. З цими дітьми проводиться відповідна робота – кожна дитина отримала оздоровчий масаж, пройшла курс лікувальної гімнастики та знаходиться під контролем медичних працівників закладу. Здійснюється робота з працівниками та батьками закладу щодо зменшення кількості випадків захворюваності. 

Протягом року придбано необхідні лікувальні засоби, своєчасно оновлюється противошокова аптечка, дезінфікуючі засоби. Протягом року придбано медичних препаратів та дезинфікуючих засобів на 1000 грн.89 коп. 

Лікувально - профілактичну роботу в дошкільному закладі ведуть лікар – педіатр Найченко В.Б, старша медична сестра Конькова О.П., дієтична сестра Тарасюк А.О., які постійно контролюють проведення фізично - оздоровчої роботи з дітьми всіх вікових груп. Діти розподілені за групами здоров'я. Протягом всього року медпрацівники проводять спостереження за станом здоров'я дітей, фізичного виховання і проведення загартування, за санітарним станом, здійснюється контроль за режимом дня і рухової активності протягом дня, за розвитком рухових навиків у дітей, їх емоційним станом. 

Для зниження захворюваності колективом ведеться копітка робота, зокрема це: 

1.Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань. 

2.Систематичне щеплення дітей. 

3.Дотримання вимог санітарії. 

4.Здійснення гартування вихованців. 

5.Організація фізичного виховання. 

6.Чітке дотримання режиму дня. 

7.Взаємодія старшої медичної сестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою. 

Дошкільний навчальний заклад забезпечений медикаментами у повному обсязі. 

АНАЛІЗ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 

Протягом навчального року в дошкільному навчальному закладі проведено значну спільну роботу колективу працівників, батьків щодо зміцнення, оновлення матеріально – технічної бази закладу. Так здійснено ремонтні роботи, оновлено, придбано обладнання, м`який та твердий, ігровий та навчальний матеріал, інвентар на суму: 

$1-         всього:168138грн.: з них батьківські кошти  - 168138грн.. 

проведено поточний ремонт: 

$1-         в групі № 9 – 2360 грн.; 

$1-         в групі № 8 – 2600 грн.; 

$1-         в групі № 5 – 2280 грн.; 

$1-         зроблено 2  натяжні стелі – 8279 грн.; 

$1-         для туалетної кімнати групи № 7 придбано сантехніку – 5645грн. 

          Придбано : 

$1-         меблі дитячі та меблі для працівників на суму – 15565 грн., 

$1-         м’який інвентар – 18795грн.; 

$1-         посуд – 4072 грн.; 

$1-         побутова техніка  (морозильна камера) – 6900 грн.; 

$1-         електротовари (пило смок) – 1649 грн. 

$1-         миючі засоби – 21364 грн., 

$1-         канцтовари, іграшки, методична і дитяча література, посібники  - 26551 грн., 

$1-         господарчі товари  – 2176 грн.. 

$1-         будматеріали – 13270 грн. 

Педагоги вміло організували батьківські комітети, які позитивно спрацювали на розвиток кожної вікової групи зокрема та на оновлення і зміцнення матеріальної бази всього закладу.  Всі роботи здійснюються відповідно до програми розвитку закладу, контролююча група, до складу якої входять працівники та батьки, постійно стежать за виконанням вищевказаного плану закладу, за надходженням, оприбуткуванням та використанням спонсорської та батьківської допомоги.  В закладі функціонує піклувальна рада. Вчасно проводяться засідання, запрошуються батьки, спонсори. На таких засіданнях всі питання обговорюються і вирішуються демократично, прозоро. Велику увагу адміністрація приділяє аналітичній та оцінювальній роботі щодо проведення оновлення і зміцнення матеріально-технічної бази. Розвиток кожного куточка приміщення, території закладу ретельно планується. 

Так, проаналізувавши проведені ремонтні роботи та придбання за 2015-2016 навчальний рік, слід зазначити активну позицію всього колективу щодо вищевказаної проблеми.  Майже всі заплановані роботи виконані. Продовжуються ремонтні роботи групових кімнат. 

$1-              Велику увагу приділено облагородженню території закладу, оформленню ігрових майданчиків. 

     Аналізуючи діяльність колективу з даного питання, слід зазначити вагомий внесок: 

$1-         всього педагогічного колективу щодо організації роботи з батьками для надання матеріальної допомоги кожній віковій групі та закладу. Але необхідно відзначити особливо активних в цій роботі протягом 2015/2016 навчального року таких педагогів, як Сухецька О.І., Шклярук О.В., Іванюк Г.П.. 

$1-         щодо виконання ремонтних, господарчих робіт, таких  працівників закладу, як вихователі  Шклярук О.В., Сухецька О.І., Іванюк Г.П.; обслуговуючий персонал Мороз К.М., Нянько С. В.. 

$1-         щодо оформлення клумб та території закладу таких працівників, як педагогів Вознюк Н.Д., Сухорська В.В., музичні керівники Подлєсна Т.В., Бовкун С. М., та інші; 

$1-         щодо оформлення сучасного інтер’єру групових та інших кімнат таких працівників, як вихователі  О.В., Квашук Л.І., Іванюк Г.П., Нестерук Н.В.. 

Особливо хочеться відзначити: 

$1-         вмілого, відповідального, активного організатора та виконавця господарчих завдань помічника завідуючої з господарчих питань Хлівну Л. В. яка протягом року здійснювала систематичну, кропітку роботу, спрямовану на зміцнення та збагачення матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу; 

$1-         розуміння та допомогу у вирішенні фінансових проблем закладу, вдалу організацію та залучення спонсорської допомоги з метою збагачення матеріально-навчальної бази вихователя-методиста Вознюк Н. Д.. 

Вирішено такі господарчі питання: 

Замінено: 

$1-         12 вікон – 35417 грн. 

$1-         2 дверей міжкімнатних – 1215 грн. 

Не дивлячись на те, що багато зроблено, але в закладі є ще питання, які слід продовжувати вирішувати протягом наступного навчального року це: 

$1-         реконструкція аварійного блоку №2  дошкільного навчального закладу №12. 

       Приділена належна увага соціальному захисту, збереженню та зміцненню здоров’я вихованців закладу. Забезпечується організація харчування та медичного обслуговування дошкільнят і працівників. 

Щомісяця проводиться аналіз харчування, аналіз захворюваності вихованців закладу. Ведеться постійний контроль за станом харчування та за батьківською платою. Результати аналізів харчування, контролю висвітлено в довідках, наказах, які доводяться до відома всіх працівників. 

      В закладі організована робота щодо дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм. Вчасно проводяться інструктажі, навчання працівників. Ведеться контроль за створенням  безпечних умов для праці. У 2015/2016 навчальному році приділена належна увага оформленню документації, інформаційні роботі з питань охорони праці та безпеці життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу. 

Моральне та матеріальне стимулювання працівників закладу. 

Протягом року нагороджено 7працівників закладу в тому числі грамотами відділу освіти, Уманської міської ради та грамотами дошкільного навчального закладу. Як матеріальне, так і моральне стимулювання працівників проводиться за погодженням профспілковим комітетом. Надання грошової винагороди педагогічним працівникам здійснюється згідно положення «Про грошову винагороду». Працівники закладу протягом минулого навчального року брали участь у спортивних змаганнях. 

 Дисциплінарна практика. Протягом року, в основному, грубих порушень не було виявлено. 

Звернення громадян були, в основному, з питань влаштування дітей до дошкільного навчального закладу, працевлаштування, вирішення господарчих питань із сусідами. Найбільш приємні звернення це подяка батьків за гарний догляд та виховання дітей, за цікаву організацію навчально-виховного процесу, зокрема свят та розваг.

 

Завідуюча ДНЗ № 12                                                               Н.А.Дудник

 

 

baner3D
 
400
 

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Годинник

лічильник відвідувань

4762176
Сьогодні
Вчора
Цей тиждень
Минулий тиждень
Цей місяць
Минулий місяць
Вся статистика
104
2350
2454
4743984
48711
48824
4762176

Ваша IP адресса: 77.120.45.103
Server Time: 2017-10-24 03:58:33

Наші друзі

baner4

baner5