Get Adobe Flash player

Головне меню

Корисні посилання

baner1

baner2 

baner3

baner6

 

Звіт завідувача

 дошкільного навчального закладу

ясел-садка комбінованого типу № 12

перед педагогічним колективом,

батьками та громадськістю

 

         Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю 

Мета: пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дошкільного навчального закладу; проведення громадської експертизи управлінських рішень, стратегій і програм розвитку установи, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача. 

Завдання звітування: 

$1-         підвищення відкритості дошкільного закладу; 

$1-         задоволення інформаційної потреби різних груп користувачів: це і батьки, і педагоги, і засоби масової інформації, та органи влади; 

$1-         інформаційне забезпечення ринку освітніх послуг в дошкільному навчальному закладі; 

$1-         залучення ресурсу «довіри і підтримки» до дошкільного навчального закладу. 

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу № 12 знаходиться за адресою: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Ломоносова, 8, телефон 8(047) 3-42-96, E-mail: dnz12@bk.ru 

У закладі функціонує 12 груп. Режим роботи ДНЗ №12: п’ятиденний. Мова навчання – українська. 

Протягом 2016/2017 навчального року у дошкільному навчальному закладі виховувалось  294   дітей, з них 212 дітей  дошкільного віку    та  82  дітей раннього віку, 75 випускника дошкільного закладу підготовлено до першого класу. Більшість вихованців старших та логопедичних груп прийнято до загально – освітньої школи № 11. 

За даними соціального паспорту на 01.05.2017 року: 

1-         23 дітей з малозабезпечених сімей;

 

-         19 дітей з багатодітних сімей;

 

-         5 дітей-інвалідів.

 

         У 2016/2017  навчальному році проводилась соціально-педагогічна робота на належному рівні. Протягом навчального року систематично проводилася робота в мікрорайоні нашого закладу, перевірялися та обстежувалися умови проживання всіх дітей пільгових категорій. 

Громадський інспектор Трегубова Н.Ф.вивчала та оцінювала особливості розвитку дітей, надавала необхідну консультативнусоціально-педагогічнудопомогувихователям та батькам, постійноздійснюваласоціально-педагогічнийсупровід, соціально-педагогічний патронаж соціально-незахищенихкатегорійдітей, проводила індивідуальну роботу з дітьми, якіпотребувалиособливоїпедагогічноїуваги. 

Протягом 2016/2017 навчального року дошкільний навчальний заклад № 12 працював за Базовим компонентом, освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина» у всіх вікових групах закладу, а також, відповідно до власного Статуту, програми розвитку та річного плану роботи. 

У порівнянні з минулими роками кількість дітей по мережі не змінювалася. 

АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ

 

        Дошкільний навчальний заклад № 12 укомплектований педагогічними кадрами до складу якого входять 37 педпрацівників:1 завідувач,2 вихователя – методиста,2 музичних керівника,2 інструктора з фізичного виховання, 2 вчителя – логопеда,28 вихователів.З вищою освітою – 28 педагогів, з середньо-спеціальною освітою – 9 педагогів.

 

        З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. У порівнянні з 2015/2016 навчальним роком кваліфікаційний рівень педагогів дошкільного закладу змінився. Так, у 2016/2017 н.р. проведена чергова атестація вчителя-логопеда Мазур Л.І. (відповідає раніше привоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «старший учитель»), вихователів Шклярук О.В.  (відповідає раніше встановленому 11 т.р.), Пересунько І.О. (присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»), Конашук В.Л. (присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»),  Соломко Я.О. (присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»), Суворової В.В. (відповідає раніше встановленому 11 т.р., присвоєно педагогічне звання «вихователь-методист»).

 

       На протязі навчального року організовувалась допомога молодим спеціалістам Верозуб А.О., Сиволап Т.В., Хоменко Н.В., Рудій А.М., Могильовій Ю.Ю., Поповій В.Г. з питань освітньо-виховної роботи з дітьми, в зв’язку з чим удосконалились теоретичні знання та практичні вміння педагогів.

 

У 2016/2017 н. р. педагоги закладу регулярно відвідували міські методичні об’єднання, майстер-класи. Як керівник закладу, завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну, інноваційну роботу педагогів.

 

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

У 2016/2017 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрація закладу охопила оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в дошкільному навчальному закладі, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються. Під час педагогічних рад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

 

Вихователі-методистиМіщенко Л.Ю., Вознюк Н.Д. протягом року, надавали допомогу вихователям у складанні планів роботи з різних розділів освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», підвищенні рівня самоосвіти, веденні документації згідно номенклатури.

 

В ході вивчення організації освітньо – виховного процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу з’ясувалося, що в інноваційній діяльності педагоги за основу беруть виконання Закону України «Про інноваційну діяльність» та Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом МОН молодьспорт 30.11. 2012 №1352.

 

Значна увага протягом навчального року приділялася питанню формування у дітей та дорослих стабільної мотивації до здорового способу життя: в листопаді прийняли участь у Всеукраїнському фестивалі «Гармонія руху», у квітні відзначили Всесвітній день здоров’я.

 

Роботу над соціалізацією дитини дошкільника педагогічний колектив веде, застосовуючи різні форми та методи (заняття, свята, участь у конкурсах, змагання). Цікавими та змістовними виявились заходи: «Фестиваль колядок і щедрівок», «День Святого Миколая», «Фізкультурний квест», Концерти до Міжнародного дня танцю, до свята матері, на яких діти збагачували досвід спілкування, мали можливість самореалізуватися.

 

        Предметно – розвивальне середовище в групах можна охарактеризувати як таке, що відповідає інноваційним вимогам: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку дитини в самостійній і спільній діяльності. Враховано розподіл дитячої активності, гендерний підхід, психофізіологічний комфорт, трансформація простору. Недоліками є недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів (мультимедійних пристроїв, телевізорів, комп’ютерної техніки).

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

        Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2016/2017 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, діагностичне анкетування педагогів, з метою усунення недоліків і підвищення ефективності роботи, методична робота в закладі була спрямована на вирішення головної методичної мети закладу «Реалізація компетентнісного підходу до забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку особистості» та розв’язання пріоритетних напрямків роботи педагогічного колективу закладу на 2016/2017 навчальний рік, як то: «Національно-патріотичне виховання», «Економічне виховання», «Музичне виховання», «Формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми».

  

         Для вирішення поставлених завдань в роботі педагогічного колективу впроваджувались  традиційні та інноваційні форми методичної роботи: педради, педагогічні читання, семінари, консультації, семінари-практикуми, майстер-класи, тренінги, школа молодого вихователя. Головною метою методичної роботи було забезпечення доступу до перспективних освітніх технологій, сприяння максимальній самореалізації, розвитку творчого потенціалу педагогів закладу.Важливим стимулом активізації діяльності педагогів стали колективні перегляди , через які педагоги опановували нові методики, підвищувалась їх професійна компетентність. Слід відмітити, що у 2016/2017 навчальному роціна 18% підвищилась активність педагогів у місцевих, всеукраїнських конкурсах, Інтернет-семінарах та конференціях.           

 

        Для підвищення рейтингу дошкільного закладу, пропагування досвіду роботи педагогічного колективу, ознайомлення громадськості та батьків з життям дошкільного навчального закладу постійно поповнюється матеріалами сайт закладу.

 

         Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів проведених упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння інтерактивними методами роботи.

 

РЕЗУЛЬТАТИ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

         Протягом 2016/2017  навчального року створювались сприятливі  умови для  розвитку, виховання, навчання  дітей.

 

Освітньо-виховний процес здійснювався відповідно  вимог Базового компоненту дошкільної освіти, освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина». В своїй роботі педагогічні працівники дотримувалися принципи розвивального навчання, інтеграції, системності, комплексності, доступності.

 

Оформлення групових приміщень, кабінетів, залів є педагогічно доцільним, відповідає естетичним та педагогічним вимогам.

 

       Для забезпечення потреби дітей гнучко, варіативно використовувати простір,  виявляти свої інтереси, займатися улюбленими справами, вихователі постійно оновлюють, осучаснюють оснащення осередків розвитку: ігрові, куточки самостійної художньої діяльності, книги, природи, розвиваючих ігор, мовно-театральні, національні, чергових, тощо. Тематичні куточки оформлено й наповнено матеріалами, посібниками та іграшками так, щоб підказати дітям вид діяльності та способи дій, а у відповідних ігрових зонах – сюжет гри та способів його реалізації. При цьому враховано вимоги відповідності предметного середовища віковим особливостям вихованців, що дозволяє задовольнити індивідуальні інтереси дітей, зробити навчально-виховний процес диференційованим. Облаштування простору кожної групової кімнати дає можливість вихованцям діяти як невеличкими підгрупами, так й індивідуально.

 

        Підбірігортаіграшокврізнихвіковихгрупахздійснюється згідно Типового положення обов`язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок у дошкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.

 

      Протягом року проводилось детальне вивчення, аналіз педагогічного процесу. Висновки показали, що робота з дітьми була спрямована на стимулювання особистісного становлення і самореалізацію малюків.

 

Діти всіх вікових груп протягом 2016/2017 навчального року отримали достатній рівень знань програмового матеріалу,  про що свідчить аналіз даних про засвоєння програмних завдань дітьми дошкільного віку за Базовим компонентом дошкільної освіти. Так,

 

- з високим рівнем розвитку - 27% дітей;

 

- з достатнім рівнем розвитку – 40% дітей;

 

- з середнім рівнем розвитку – 28% дітей;

 

- з низьким – 5% дітей.

 

Протягом навчального року у закладі з метою розвитку природних задатків та нахилів кожної дитини плідно працювали гуртки:

 

- фізкультурно-оздоровчого спрямування «Малята-здоров`ята»;

 

- музичного спрямування «Веселі інструменти», хореографічний «Посмішка»;

 

- гуманітарного спрямування Англійська мова;

 

- інтелектуального спрямування шаховий «Юні гросмейстери». 

 

РОБОТА З НАСТУПНОСТІ ІЗ ШКОЛОЮ ТА БАТЬКАМИ

 

         До школи у 2017 році підуть 75 дітей.  З них з високим рівнем розвитку 26 дітей (35%), з середнім рівнем розвитку 49дітей (65%), з низьким рівнем розвитку не має.

 

Робота дошкільного закладу з ЗОШ №11, велась на належному рівні – відповідно до «Плану спільної роботи дошкільного навчального закладу ясел-садка комбінованого типу №12 та Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 на 2016/2017 навчальний рік», виконання якого дотримувалися як вихователі так і вчителі. Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти полягає у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь.

 

Задля реалізації цих завдань:

 

- вихователями-методистами створено інформаційно - педагогічну бібліотечку для вихователів та батьків з посібниками щодо підготовки дітей до школи;

 

- педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання;

 

- вихователі ДНЗ спільно з педагогами ЗОШ №11 для старших дошкільників улаштовували екскурсії, на яких діти мали змогу познайомитись з вчителями, відвідати шкільну бібліотеку та приміщенням першокласників;

 

- проведено спільний проблемний семінар на тему «Психолого – педагогічне проектування, як метод особистісно – орієнтованого навчання»;

 

- вчителі початкових класів приймали участь у батьківських зборах старших дошкільних груп.

 

Також упродовж року ДНЗ № 12 приймав участь у заходах ЗОШ № 11, які відбувалися на «Святі Букваря», спортивних змаганнях, театралізованих вистав.

 

        Педагогічним колективом закладу була проведена певна робота щодо охоплення дітей 5-го року життя дошкільною освітою.

 

Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст..19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст..32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», річного плану роботи ДНЗ №12, з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до шести років), в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, закріпленої за дошкільним закладом №12, до складу якої входять педагогічні працівники.

 

       Створено персоніфіковані банки даних відомостей про дітей дошкільного віку на основі списків. Педагогами проведено обстеження мікрорайону на наявність 5-ти річних дітей, неохоплених дошкільною освітою. В закладі створена база даних дітей 5-ти річного віку даного мікрорайону. Розроблені заходи залучення цих дітей до занять, свят та розваг у дошкільному закладі. Так станом на кінець 2016/2017 навчального року всього дітей 5-ти річного віку за мікрорайоном –23. З них відвідує дошкільний навчальний заклад №12 - 12 дітей, 11 дітей 5-ти річного віку відвідує інші дошкільні навчальні заклади.

 

Співпраця з батьками здійснюється  систематично на належному рівні.

 

       Протягом 2016/2017 навчального року продовжувалася робота щодо удосконаленню просвітницької роботи з батьками, колектив педагогів працював над формуванням свідомості батьків щодо підвищення фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою. Разом з батьками педагоги закладу навчались уникати конфліктів, будувати стратегію розв`язання конфліктів, уникати конфліктних ситуацій.

 

З метою пропаганди інноваційних технологій, прогресивного педагогічного досвіду та психологічної грамотності у дитячо-батьківських взаєминах педагоги дошкільного закладу намагаються урізноманітнювати форми і методи роботи з батьками: інформаційні буклети, майстер-класи, перегляд фрагментів освітньої роботи, залучення до участі в конкурсах та акціях. Так, вихователі групи №8 Сухецька О.І., Кравець Н.Т. провели перші батьківські збори у вигляді сімейного свята під назвою «День народження групи» з презентацією організації життя дітей в садочку, обміном досвідом сімейного виховання, психологічним тренінгом; педагоги групи №9 Квашук Л.І., Трегубова Н.Ф., групи №11 Шклярук О.В., Конашук В.Л. продовжують залучати батьків до участі у майстер-класах. Такі інноваційні форми роботи з батьками сприяли підвищенню педагогічної компетентності батьків, допомогли позитивно впливати на якість виховання і розвитку дошкільнят, дали можливість педагогам самовдосконалюватися у своїй роботі. Це також сприяло зміцненню авторитету дошкільного навчального закладу серед родин наших вихованців.

 

       В закладі активно працює батьківський комітет та піклувальна рада.

 

Налагоджені контакти з громадськістю, із ЗМІ. Намагаємось якомога більше висвітлювати роботу закладу в засобах масової інформації (знято декілька передач про життя дошкільнят в ДНЗ №12 та продемонстровано по місцевому телебаченню). Двічі на рік проводились «Дні відкритих дверей». Щомісяця відбувалося звітування перед батьками про досягнення дітей та з питань організації розвивального середовища у групах. Рекламно-представницька робота підвищує імідж дошкільного навчального закладу.

 

З боку керівника дошкільного навчального закладу здійснюється систематичний контроль за організацією даної роботи.

 

ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

 

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно Закону України «Про дошкільну освіту», стаття 35, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 р. № 298/227 (із змінами відповідно до наказу МОНмолодьспорту України від 26.02.2013 р. № 202/165) та інших нормативних документів.

 

Вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2016/2017 навчальному році встановлено 10,00 грн. для дітей, які відвідують групи раннього віку,  15,00 грн. для дітей, які відвідують групи загального розвитку та 11,00 грн. для дітей, які відвідують групи компенсуючого типу. Батьки вносять плату за харчування у розмірі 60 % від вартості харчування за день.

 

Продукти харчування та продовольчу сировину постачали регулярно, відповідно до заявок на продукти харчування із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Видача готових страв на групи здійснювалася відповідно до графіка видачі їжі. Постійно здійснювався контроль за якістю та терміном використання продуктів, дотримання технології приготування їжі, проводилося контрольне важення залишків продуктів. Організоване чергування на харчоблоці дало змогу простежити відповідність закладки продуктів з записом у відповідний журнал.

 

Протягом року працювала Рада ДНЗ з харчування, яка згідно плану проводила перевірки стану харчоблоку, якості продуктів, терміни та умови їх зберігання. Медичним персоналом відповідно з вимогами, своєчасно відбираються добові проби, знімаються проби з готових страв.

 

Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Старша медична сестра Конькова О.П., дієтсестра Тарасюк А.О. здійснюють профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

 

Умови для організації харчування в дошкільному закладі на належному рівні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу за рахунок позабюджетних коштів.

 

З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування складається двотижневе перспективне меню,розроблена картотека страв.

 

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

 

       Для організації медичного обслуговування дошкільників у дошкільному закладі створені всі необхідні умови.

 

Дошкільний заклад має сучасний медичний блок: медичний кабінет, ізолятор, маніпуляційну. Їх обладнання відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечують   старша медична сестра  Конькова Л.П., дієтсестра Тарасюк А.В. та закріплений лікар-педіатр  дитячої міської поліклініки Найченко В.Б.

 

Медичні сестри здійснювали постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримували інтерес малюків до власного здоров’я.

 

Виходячи з результатів аналізу захворюваності вихованців закладуза 2016/2017 навчальний рік кількість пропусків по хворобі становить 3029дітоднів; 469 випадків; індекс захворюваності – 1,5; однією дитиною пропущено 2,9 днів по хворобі.

 

         Проаналізувавши відвідуваність дітей протягом року встановлено середньорічна відвідуваність 169 дітей; відсоток відвідуваності – 57,5% (на 2,5% менше в порівнянні з минулим роком).

 

     Причина відсутності більшості дітей –  різні сімейні обставини та хвороба.

 

Кращим  відвідування  дітей  було у середній групі  № 11 (вихователі: Шклярук О.В., Конашук В.Л.), старшій групі № 5 (вихователі: Шумко Т.П., Верозуб А.А.). Найнижчі показники у групах раннього віку №1, №7 (вихователі: Суворова В.В., Хамелюк Л.В., Сиволап Т.В., Пересунько І.О.). Підсумки аналізувалися на нарадах при завідуючій.

 

         Результати поглибленого медичного огляду дітей дошкільного навчального закладу № 12 у 2017 році свідчать про те, що виявлено 145 диспансернихвихованців.

 

Діагнози, якінайчастішезустрічаються:

 

$1-         ССС (серцево-судинна система) -  105 дітей;

 

$1-         Логопедія – 44 дитини;

 

$1-         Ортопедія – 37 дітей;

 

$1-         Порушення гостроти зору - 5 дітей;

 

$1-         Захворювання центральної нервової системи – 2 дітей;

 

$1-         Захворювання органів травлення – 5 дітей;

 

$1-         Захворювання нирок – 3 дітей;

 

$1-         Захворювання крові – 1 дитина.

 

Вищевказані вихованці стоять на диспансерному обліку. З цими дітьми проводиться відповідна робота – кожна дитина отримала оздоровчий масаж, пройшла курс лікувальної гімнастики та знаходиться під контролем медичних працівників закладу. Здійснюється робота з працівниками та батьками закладу щодо зменшення кількості випадків захворюваності.

 

Протягом року придбано необхідні лікувальні засоби, своєчасно оновлюється противошокова аптечка, дезінфікуючі засоби. Протягом року придбано медичних препаратів та дезинфікуючих засобів на 1000 грн.89 коп.

 

Лікувально - профілактичну роботу в дошкільному закладі ведуть лікар – педіатр Найченко В.Б, старша медична сестра Конькова О.П., дієтична сестра Тарасюк А.О., які постійно контролюють проведення фізично - оздоровчої роботи з дітьми всіх вікових груп. Діти розподілені за групами здоров'я. Протягом всього року медпрацівники проводять спостереження за станом здоров'я дітей, фізичного виховання і проведення загартування, за санітарним станом, здійснюється контроль за режимом дня і рухової активності протягом дня, за розвитком рухових навиків у дітей, їх емоційним станом.

 

Для зниження захворюваності колективом ведеться копітка робота, зокрема це:

 

1.Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань.

 

2.Систематичне щеплення дітей.

 

3.Дотримання вимог санітарії.

 

4.Здійснення гартування вихованців.

 

5.Організація фізичного виховання.

 

6.Чітке дотримання режиму дня.

 

7.Взаємодія старшої медичної сестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.

 

Дошкільний навчальний заклад забезпечений медикаментами у повному обсязі.

 

АНАЛІЗ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

 

Протягом навчального року в дошкільному навчальному закладі проведено значну спільну роботу колективу працівників, батьків щодо зміцнення, оновлення матеріально – технічної бази закладу. Так здійснено ремонтні роботи, оновлено, придбано обладнання, м`який та твердий, ігровий та навчальний матеріал, інвентар на суму:

 

$1-         всього: 205662 грн.: з них батьківські кошти  - 205662 грн..

 

проведено поточний ремонт:

 

$1-         в групі № 12 – 3480 грн.;

 

$1-         в групі № 4 – 3630 грн.;

 

$1-         в групі № 2 – 2130 грн.;

 

$1-         в групі № 7 – 3485 грн.

 

$1-         зроблено 5  натяжні стелі – 20053 грн.;

 

          Придбано :

 

$1-         меблі дитячі та меблі для працівників на суму – 17553 грн.,

 

$1-         м’який інвентар – 19323 грн.;

 

$1-         посуд – 6987 грн.;

 

$1-         побутова техніка  (3 телевізора, принтер) – 23586 грн.;

 

$1-         електротовари (міксер, кондиціонер, водонагрівач) – 4580 грн.

 

$1-         миючі засоби – 26006 грн.,

 

$1-         канцтовари, іграшки, методична і дитяча література, посібники  - 19579грн.,

 

$1-         господарчі товари  – 9027 грн.,

 

$1-         будматеріали – 11237 грн.

 

Педагоги вміло організували батьківські комітети, які позитивно спрацювали на розвиток кожної вікової групи зокрема та на оновлення і зміцнення матеріальної бази всього закладу.  Всі роботи здійснюються відповідно до програми розвитку закладу, контролююча група, до складу якої входять працівники та батьки, постійно стежать за виконанням вищевказаного плану закладу, за надходженням, оприбуткуванням та використанням спонсорської та батьківської допомоги.  В закладі функціонує піклувальна рада. Вчасно проводяться засідання, запрошуються батьки, спонсори. На таких засіданнях всі питання обговорюються і вирішуються демократично, прозоро. Велику увагу адміністрація приділяє аналітичній та оцінювальній роботі щодо проведення оновлення і зміцнення матеріально-технічної бази. Розвиток кожного куточка приміщення, території закладу ретельно планується.

 

Так, проаналізувавши проведені ремонтні роботи та придбання за 2016/2017 навчальний рік, слід зазначити активну позицію всього колективу щодо вищевказаної проблеми.  Майже всі заплановані роботи виконані. Продовжуються ремонтні роботи групових кімнат.

 

$1-              Велику увагу приділено облагородженню території закладу, оформленню ігрових майданчиків.

 

     Аналізуючи діяльність колективу з даного питання, слід зазначити вагомий внесок:

 

$1-         всього педагогічного колективу щодо організації роботи з батьками для надання матеріальної допомоги кожній віковій групі та закладу. Але необхідно відзначити особливо активних в цій роботі протягом 2016/2017 навчального року таких педагогів, як Сухецька О.І., Шклярук О.В., Іванюк Г.П..

 

$1-         щодо виконання ремонтних, господарчих робіт, таких  працівників закладу, як вихователі  Шклярук О.В., Сухецька О.І., Іванюк Г.П.; обслуговуючий персонал Мороз К.М., Нянько С. В..

 

$1-         щодо оформлення клумб та території закладу таких працівників, як педагогів Вознюк Н.Д., Сухорська В.В., музичні керівники Подлєсна Т.В., Бовкун С. М., та інші;

 

$1-         щодо оформлення сучасного інтер’єру групових та інших кімнат таких працівників, як вихователі  О.В., Квашук Л.І., Іванюк Г.П., Нестерук Н.В..

 

Особливо хочеться відзначити:

 

$1-         вмілого, відповідального, активного організатора та виконавця господарчих завдань помічника завідуючої з господарчих питань Хлівну Л. В. яка протягом року здійснювала систематичну, кропітку роботу, спрямовану на зміцнення та збагачення матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу;

 

$1-         розуміння та допомогу у вирішенні фінансових проблем закладу, вдалу організацію та залучення спонсорської допомоги з метою збагачення матеріально-навчальної бази вихователя-методиста Вознюк Н. Д..

 

Вирішено такі господарчі питання:

 

Замінено:

 

$1-         8 вікон – 34006 грн.

 

$1-         1 двері міжкімнатні – 1000 грн.

 

Не дивлячись на те, що багато зроблено, але в закладі є ще питання, які слід продовжувати вирішувати протягом наступного навчального року це:

 

$1-         реконструкція аварійного блоку №2  дошкільного навчального закладу №12;

 

$1-         частковий ремонт покрівлі блоку №3, №7.

 

       Приділена належна увага соціальному захисту, збереженню та зміцненню здоров’я вихованців закладу. Забезпечується організація харчування та медичного обслуговування дошкільнят і працівників.

 

Щомісяця проводиться аналіз харчування, аналіз захворюваності вихованців закладу. Ведеться постійний контроль за станом харчування та за батьківською платою. Результати аналізів харчування, контролю висвітлено в довідках, наказах, які доводяться до відома всіх працівників.

 

      В закладі організована робота щодо дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм. Вчасно проводяться інструктажі, навчання працівників. Ведеться контроль за створенням  безпечних умов для праці. У 2016/2017 навчальному році приділена належна увага оформленню документації, інформаційні роботі з питань охорони праці та безпеці життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

 

Моральне та матеріальне стимулювання працівників закладу.

 

Протягом року нагороджено 5працівників закладу в тому числі грамотами відділу освіти, Уманської міської ради та грамотами дошкільного навчального закладу. Як матеріальне, так і моральне стимулювання працівників проводиться за погодженням профспілковим комітетом. Надання грошової винагороди педагогічним працівникам здійснюється згідно положення «Про грошову винагороду». Працівники закладу протягом минулого навчального року брали участь у спортивних змаганнях.

 

 Дисциплінарна практика. Протягом року, в основному, грубих порушень не було виявлено.

 

Звернення громадян були, в основному, з питань влаштування дітей до дошкільного навчального закладу, працевлаштування, вирішення господарчих питань із сусідами. Найбільш приємні звернення це подяка батьків за гарний догляд та виховання дітей, за цікаву організацію навчально-виховного процесу, зокрема свят та розваг.

 

Завідувач ДНЗ № 12                                                               Н.А.Дудник

 

baner3D
 
400
 

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Годинник

лічильник відвідувань

5215587
Сьогодні
Вчора
Цей тиждень
Минулий тиждень
Цей місяць
Минулий місяць
Вся статистика
2
5854
11183
5204404
11183
0
5215587

Ваша IP адресса: 95.163.255.82
Server Time: 2018-07-21 00:06:09

Наші друзі

baner4

baner5